Yumi Katsura

Size: 12
Color: Ivory

 
Yumi Katsura